Sztafeta Pamięci. Losy mieszkańców Gminy Libiąż w czasie II wojny światowej

laurel-wreath-156019_640

Jak co roku nasza biblioteka jest współorganizatorem Gminnego Konkursu Historycznego im. Andrzeja Harata „Sztafeta Pamięci. Losy mieszkańców Gminy Libiąż w czasie II wojny światowej”.

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. VI-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców gminy Libiąż. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych.

Celem konkursu jest przywracanie pamięci o dramatycznych losach mieszkańców okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką gminy Libiąż podczas II wojny światowej. Ideą Konkursu jest stymulowanie rodzinnych dyskusji o historii i wspólne przeżywanie przeszłości umacniające międzypokoleniowe więzi i poczucie identyfikacji z „małą ojczyzną”; zebranie i spisanie wspomnień osób, które przeżyły wojnę na terenie gminy Libiąż lub znają je z opowieści; zainteresowanie historią oraz życiem społecznym w czasach okupacji hitlerowskiej; kształtowanie postaw szacunku do przeszłości.

Na początku czerwca na stronie szkoły https://sp1libiaz.edupage.org/ zostanie opublikowany szczegółowy regulamin. Konkurs będzie trwał do 30 września 2020 r.

harat2020