Skip to content

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu z siedzibą przy ul. Górniczej 11 w celu wspomagania kontroli dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Biblioteki. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie ogólnodostępną przestrzeń publiczną wewnątrz Biblioteki. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie (tel. 32 627 75 77) lub drogą elektroniczną
(mail: mbp@libiaz.pl).

  • Administratorem systemu monitoringu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Aneta Nędza, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  • Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe placówki.
  • Zapisy z monitoringu  przechowywane będą do 30 dni (do czasu nadpisania).
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Obszarem objętym monitoringiem są korytarze Biblioteki (parter oraz przyziemie budynku).