Skip to content

Działalność

O Bibliotece

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwoju kultury.

Biblioteka Główna oraz Filie w Libiążu, Żarkach i Gromcu prowadzą działalność edukacyjno-kulturalną z wykorzystaniem różnorodnych form i nowych technologii, odpowiadając na potrzeby środowiska i czytelników starają się przygotowywać atrakcyjną ofertę kulturalną wykraczającą poza tradycyjne zadania biblioteki. Poza realizacją głównych zadań statutowych związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, MBP posiada szeroką ofertę działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, skierowaną do społeczności lokalnej. Biblioteka pozyskuje i gromadzeni wszelkie dokumenty związane z gminą Libiąż i najbliższymi okolicami, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu.

W siedzibie Biblioteki Głównej mieszczą się: Wypożyczalnia dla dorosłych ze zbiorami literatury pięknej i popularno-naukowej, Wypożyczalnia dla dzieci
i młodzieży z kącikiem zabaw, Czytelnia, Czytelnia Internetowa oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów.

Do najpopularniejszych działań kulturalno-edukacyjnych MBP należą: spotkania autorskie, akcje czytelnicze dla różnych grup wiekowych odbiorców, konkursy, wystawy, szkolenia i warsztaty. Cyklicznie odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Gier Planszowych, zajęcia czytelnicze dla najmłodszych.

Biblioteka czynnie uczestniczy w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, współpracując z innymi libiąskimi instytucjami i organizacjami.