Skip to content

Czytaki
– książki dla niedowidzących

Regulamin korzystania ze zbiorów cyfrowych książek mówionych oraz wypożyczania Czytaków w ramach projektu “Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2018”

1. Biblioteka na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” udostępnia urządzenia służące odtwarzaniu cyfrowej książki mówionej zwane czytakami (Czytak Plus oraz Czytak NPN3).

2. Urządzenie wypożyczane jest na okres 4 tygodni, z możliwością przedłużenia w przypadku braku kolejnych użytkowników.

3. Czytak jest wyposażony w kartę pamięci, na którą pracownik biblioteki zgrywa wybrany tytuł z katalogu książek udostępnionych przez Stowarzyszenie „Larix”.

4. Maksymalnie można jednorazowo zgrać 5 tytułów.

5. Z nagrań cyfrowych książek mówionych mogą bezpłatnie korzystać osoby niewidome i słabowidzące, ale również osoby niepełnosprawne, które nie mogą czytać normalnego druku.

6. Biblioteka może wypożyczać urządzenia Czytak Plus oraz Czytak NPN3 Czytelnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

7. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

8. Osoby nieoddające urządzeń w terminie nie mogą ponownie ich wypożyczyć.

9. Z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytelnik staje się za nie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie i w stanie, w jakim go wypożyczył.

10. W przypadku uszkodzenia czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

11. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zgubienia urządzenia, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

12. Osoba korzystająca ze zbiorów musi być Czytelnikiem Biblioteki i posiadać aktywną kartę biblioteczną.

13. Warunkiem skorzystania z oferty jest podpisanie stosownego oświadczenia oraz formularza użyczenia czytaka.