Skip to content

Czytaki
– książki dla niedowidzących

Czytak to cyfrowy odtwarzacz książek. 

Czytak przeznaczony jest dla osób:

  • którym stan zdrowia nie pozwala na czytanie książek drukowanych,
  • słabowidzących i niewidomych,
  • niedosłyszących,
  • zmagających się z osłabieniem mięśni, obniżeniem sprawności, poprawności wykonywania ruchów, brakiem koordynacji ruchowej (np. po urazach, udarach, ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią, innymi schorzeniami neurologicznymi),
  • które nie czują się komfortowo używając urządzeń z ekranem dotykowym
  • oraz dla osób starszych.

Biblioteka umożliwia wypożyczenie urządzenia wraz z nagranymi na nim książkami w formie pliku MP3. 

Regulamin korzystania ze zbiorów cyfrowych książek mówionych oraz wypożyczania Czytaków:

1. Biblioteka udostępnia urządzenia służące odtwarzaniu cyfrowej książki mówionej zwane czytakami (Czytak Plus oraz Czytak NPN3).

2. Urządzenie wypożyczane jest na okres 4 tygodni, z możliwością przedłużenia w przypadku braku kolejnych użytkowników.

3. Czytak jest wyposażony w kartę pamięci, na którą pracownik biblioteki zgrywa wybrany tytuł z katalogu książek udostępnionych przez Stowarzyszenie „Larix”.

4. Maksymalnie można jednorazowo zgrać 5 tytułów.

5. Z nagrań cyfrowych książek mówionych mogą bezpłatnie korzystać osoby niewidome i słabowidzące, ale również osoby niepełnosprawne, które nie mogą czytać normalnego druku.

6. Biblioteka może wypożyczać urządzenia Czytak Plus oraz Czytak NPN3 Czytelnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

7. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

8. Osoby nieoddające urządzeń w terminie nie mogą ponownie ich wypożyczyć.

9. Z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytelnik staje się za nie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie i w stanie, w jakim go wypożyczył.

10. W przypadku uszkodzenia czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

11. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zgubienia urządzenia, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

12. Osoba korzystająca ze zbiorów musi być Czytelnikiem Biblioteki i posiadać aktywną kartę biblioteczną.

13. Warunkiem skorzystania z oferty jest podpisanie stosownego oświadczenia oraz formularza użyczenia czytaka.

20210618_131010