Skip to content

Historia Filii Bibliotecznych

HISTORIA FILII Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

Przy utworzonej w 1949 roku bibliotece zorganizowano dwa punkty biblioteczne na terenie dzielnicy Moczydło i sołectwa Żarki.

Filia w Gromcu

W maju 1988 roku rozpoczęła działalność filia biblioteczna w sołectwie Gromiec. Wykorzystany został dla niej lokal w budynku mieszczącym również świetlicę oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wielkość lokalu pozwoliła na rozmieszczenie 6 miejsc kącika czytelniczego. W 2023 r. filia przeszła gruntowną modernizację pomieszczenia. 

                 

Filia w Żarkach

1962 roku punkt w Żarkach przekształcony został w filię biblioteczną i jako samodzielna placówka otrzymała środki na zatrudnienie pracownika
w niepełnym wymiarze godzin. W tym czasie drugi punkt w dzielnicy Moczydło, wskutek bliskości biblioteki związkowej przy kopalni JANINA, posiadającej duży księgozbiór, miał niewielką frekwencję odwiedzających, co było przyczyną jego likwidacji.
W roku 1969 utworzono kolejny punkt biblioteczny w dzielnicy Kosówki, w nowo wybudowanym budynku Świetlicy Gromadzkiej. Początkowo prowadzony był przez członków Związku Młodzieży Wiejskiej, a następnie przez kierownictwo Klubu Rolnika. W 1980 roku klub został zlikwidowany, a przez przebudowę budynku punkt biblioteczny stracił lokal, który po remoncie przeznaczono na cele handlowe. Jego czytelnicy dzięki otrzymanemu połączeniu komunikacyjnemu mogli korzystać z biblioteki macierzystej.

                 

Filia w Libiążu


W
1995 roku ponownie w dzielnicy Kosówki otworzono punkt biblioteczny przy istniejącej tam świetlicy. Działał on jednak tylko przez dwa miesiące, wskutek budowy nowego lokalu. W tym też roku, po długich staraniach, których celem było znalezienie miejsca dla nowej filii, ostatecznie została ona otwarta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu. Utworzono w niej kącik czytelniczy do wykorzystania niewielkiego księgozbioru podręcznego.

środek filia 2
środek filia 2